Jeden z naszych redaktorów prowadzi badania naukowe nad rozpoznawaniem wzorców w danych sportowych, w związku z tym chcielibyśmy prosić Cię o małą pomoc.
Ankieta, o wypełnienie której prosimy, pozwoli mu wykonać odpowiednie badania. Poniższa ankieta zawiera 35 pytań, a cała jej zawartość jest poufna i zostanie wykorzystana tylko w celach naukowych.