Genetyka,Pomiar parametrów

Linie papilarne sportowców

Kontynuując wątek zaczęty w artykule „Badania genetyczne w sporcie” przyjrzymy się bliżej zastosowaniu linii papilarnych w biometrii sportowej.

Definicja PWN

„Dermatoglify, listewki skórne, linie papilarne, wytwory skóry właściwej w postaci uwypukleń naskórka na brzusznej powierzchni dłoni i stóp ssaków z rzędu naczelnych i człowieka.” [1].

Cechy charakterystyczne

Główny podział linii papilarny wyróżnia wzory pętlicowe (ang. loop, skrót L), łukowe (ang. arch, skrót A) i wirowe (ang. whorl, skrót W), a w polskiej klasyfikacji daktyloskopijnej mówi się jeszcze o wzorze namiotowym. Dermatoglify opisuje się za pomocą cech charakterystycznych tzw. minucji.

Źródło

Analizy porównawcze wykazały, że wzorce linii papilarnych, ich kształt i wygląd  zaczynają powstawać w trakcie rozwoju embrionalnego, a kończy mniej więcej w piątym miesiącu ciąży.

Asocjacja z genami

W [2] potwierdzono asocjacje pomiędzy charakterystycznymi cechami dermatoglifów, a genem ACTN3. Jest to jeden z najlepiej przebadanych genów w związkach z predyspozycjami sportowymi. Odpowiada on za powstawanie białka α-aktynina-3, które ma znaczenie w budowie mięśni [3], a więc szczególnie ważny jest w sportach o charakterze siłowo-szybkościowym.

Badanie wskaźników ilościowych

W pracy [4] zbadano dermatoglificzne wskaźniki ilościowe graczy piłki koszykowej, a następnie dokonano porównania z osobami niegrającymi w koszykówkę. Badania przeprowadzono na 125 osobach, które podzielono na 5 grup. Trzy z nich składały się z profesjonalnych graczy, a dwie  z graczy amatorów i osób w ogóle niegrających. Za pomocą testu Kruskala-Wallsa 11 cech linii papilarnych poddano sprawdzeniu. Wynik wykazał różnice pomiędzy zawodnikami w liczbie grzbietów TRC (ang. total ridge count) oraz  liczbie linii a-b i A’-d.

Z kolei autorzy [5] analizowali występowanie poszczególnych właściwości dermatoglifów u siatkarzy. Zaobserwowali oni, że u utalentowanych siatkarzy występowanie wzorów wirowych 30-40% na obydwu rękach oraz liczbę grzbietów TRC wahającą się pomiędzy 140-160.

Jeszcze inne badanie [6] polegało na policzeniu wszystkich cech charakterystycznych na obu rękach zawodników „Palmeiras Sports Society Athletes” w tym  indeksu delt (D10). Delta to dwie linie papilarne biegnące równolegle, które w pewnym momencie rozchylają się, tworząc charakterystyczny lejek. Autorzy publikacji doszli do wniosku, że dermatoglify mogą być parametrem identyfikującym potencjał jednostki i mogą zostać włączone do polityki selekcji talentów sportowych.

Finger Brain

Za pomocą skanera linii papilarnych [7] przebadano 12 000 sportowców z Europy i Ameryki Południowej, w tym mistrzów olimpijskich. W rezultacie ustalono korelację pomiędzy pewnymi wskaźnikami linii papilarnych a cechami neuromotorycznymi. Finger Brain to urządzenie, które na podstawie dermatoglifów pozwala znajdować talenty sportowe oraz określać potencjał sportowy.

Inne zastosowania

Test o nazwie „Dermatoglyphics  Multiple Intelligence Test” w skrócie DMIT służy do oceny ilorazu inteligencji na podstawie linii papilarnych. Opiera się ona na dermatoglifice, która integruję różne koncepcje naukowe z kognitywistyki, medycyny i  genetyki. Dzięki zastosowaniu tej techniki można zidentyfikować obszary uzdolnienia ucznia i na wczesnym etapie ułożyć dla niego dopasowany program nauki i rozwoju [8], [9].

Kolejnym potencjalnym zastosowaniem jest proces rekrutacyjny w firmach. Linie papilarne mogą być jedną z form sprawdzania kandydatów czy spełniają oni wszystkie wymogi na danym stanowisku.

 

Źródła

[1] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dermatoglify;3891927.html

[2] „Association between Dermatoglyphic Configuration and the ACTN3 Genotype in Juvenile Male Athletes” Ramon Cunha-Montenegro1,,Carlos Renato Paz
, Eric de Lucena Barbosa, Asdrúbal Nóbrega Montenegro-Neto , Michelle Salles de Oliveira , Vanduir Soares de Araújo Filho , Fernando Policarpo Barbosa , Paula Roquetti Fernandes
and José Fernandes Filho.

[3] „Polimorfizm genu ACTN3 w sporcie i fizjoterapii”, Magdalena Zawadka, Joanna Michalik, 2016.

[4]  „Dermatoglyphics in Sports Sciences: Understanding the distribution of quantitative indicators in non-athletes and athletes of basketball according to their performance” J.P. Borin , C.R. Padovani, F.F. Aragon and A. Gonçalves, 2012.

[5] „Sports selection of volley-ball players: genetic criteria to define motor endowments” A. Ablikovа, L. Serhiyenko

[6] „Dermatoglification Analysis for Selection and Training of Sports Talents”, André Olímpio Martins
, Paula Matias Soares ,Welton Daniel Nogueira Godinho, Guilherme Lisboa de Serpa, Francisco Trindade Silva, 2017.

[7] http://www.fingerbrain.eu/finger-brain-ENG.html

[8] „Exploring the role of dermatoglyphics in learning- a case study”, Charu Dhankar, 2015.

[9] „Dermatoglyphic Multiple Intelligence Analysis” , Krunal Dholiya, Ankita Dholiya, 2017.

Mogą Ci się również spodobać...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.